Manevi Tazminat Davası Cevap Dilekçesi

 • Manevi tazminat cevap dilekçesi örneği 
 • Manevi tazminat davası nasıl açılır ? 
 • Manevi tazminat nedir ? 

Manevi tazminat davası cevap dilekçesi örneği 

 
ADANA  …  HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                        : 2009/… E

CEVAP VEREN DAVALI  : …

DAVACI…………………      : ….

VEKİLİ…………………..     : Av. Salih BİROL – Seyhan/ADANA

DAVA……………………      : Manevi Tazminat

D.KONUSU……………..    : Cevaplarımızın sunulmasıdır.

CEVAPLARIMIZ………..:

 1. Dava dilekçesinde aleyhime olarak ileri sürülen hususları kabul etmiyorum. Şöyle ki;
 2. Görev yapmakta olduğum okulda yapılan okul rehberlik hizmetlerini yürütme komisyonu toplantısı, benim çalışma saatlerim dışında yapılmış olup, toplantı saatinde bankadan kredi çekme işim olduğundan dolayı okul idaresinden izin almıştım. Bu nedenle toplantıya katılamadım.
 3. Toplantıdan bir gün sonra ise, davacı bir öğrenci ile katılmadığım toplantının tutanağını imzalamam için bana gönderdi. Tutanağı incelediğimde koyu harflerle toplantıya katılmadığım ve rehberlik yıllık çalışma programını teslim etmediğim tutanağa geçilmiş olarak gördüm. Ben ise söz konusu yıllık çalışma programını toplantıdan önce idareye teslim etmiştim. Tutanakta ise teslim edilmediği yazıldığı için, tutanağı alıp Müdür Yardımcımız …… ’ın odasına gittim. Müdür Yardımcısının odasına girmek üzere iken Davacıyı koridorda gördüm ve “Suat Bey müdür yardımcısının odasına gelirmisin” dedim. O da kızını beklediğini söyledi ancak, ben kısa süreceğini söyleyince müdür yardımcısının odasına birlikte girdik. Odada müdür yardımcısı, okul aile birliği başkanı … … , okul aile birliği başkan yardımcısı ….  hanım ve yine müdür yardımcısı olan …..  vardı. Davacının kızı odada değildi.
 4. Ben rehberlik yıllık çalışma programını teslim ettiğim halde, neden teslim edilmemiş gibi tutanak tutulduğunu ve bunun düzeltilmesini istediğimi söyledim. Davacı ise bunu düzeltmeyeceğini söyledi. Ben de bu şekilde gerçeğe aykırı tutanak tutulması bana yapılan bir haksızlıktır, bunun düzeltilmesini istiyorum dedim. Bunun üzerine karşılıklı olarak, yüksek bir ses tonuyla tartıştık. Ben tutanağın düzeltilmesini istedim, davacı da düzeltmeyeceğini söyledi. Benim tartışma sırasında davacıya yönelik herhangi bir hakaretim ya da davacının üzerine yürümem söz konusu değildir. Bilakis davacı bana “terbiyesizlik yapma”, “terbiyesizsin” gibi sözler sarf etti. Ben de bu durumun düzeltilmesi için dilekçe verdim ve tartışmayı bitirmek için odadan ayrıldım.
 5. Olaydan yaklaşık bir hafta kadar sonra Okul Müdürü ….  beni çağırttı, olayı sordu. Bir gün sonra da her ikimizi de çağırttı ve karşılıklı olarak özür diledik ve barıştırıldık. Okul müdürü tutanağın ve   benim verdiğim dilekçenin  kayda alınmayacağını söyledi.
 6. Ne bu olaydan önce ne de bu olaydan sonra davacı ile merhabanın dışında, resmi işler haricinde herhangi bir ilişkim bulunmamaktadır. Buna rağmen gerçeğe aykırı beyanlarla bu davayı açmasını anlamış değilim. Özellikle dava dilekçesinde geçen “Davalının dengesiz davranışları halen devam etmektedir” beyanını hiç anlamış değilim. Bu beyanı ile ilgili yasal haklarımı saklı tutuyorum.
 7. Davacı tarafa karşı herhangi bir hakaretim olmamasına karşın, olay esnasında karşılıklı olarak yüksek ses tonuyla tartışmamız nedeniyle bu dava açılmışsa bile karşılıklı olarak özür dileyip barıştırıldığımız bir olaydan davacının manen zarar gördüğü iddiasını kabul etmemekteyim. Yine davacı bu şekilde manen bir zarara uğramış olsa bile bu kadar fahiş bir tazminat talebini de kabul etmemekteyim.
 8. Olayların davacı iddiaları gibi değil, cevap dilekçemde belirttiğim şekilde geçtiğine dair, dilekçe içeriğinde isimleri geçen tanıkların dinlenilmesini talep ediyorum.

H.DELİLLER…..: Okul Kayıtları, tanık, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP: Arz edilen nedenlerle ve de Sayın Mahkemenizce takdir edilecek başkaca nedenlerle haksız davanın reddi ile yargılama giderlerinin ve de ileride avukat tayin edecek olursam avukatlık ücretinin davacı tarafa yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 23.07.2009

 

                                                                                                          DAVALI

                                                                                                          ……    …..