Ayıplı Araç İhtarname Örneği

Ayıplı Araç İhtarname Örneği 

 

İhtar Eden                 : Hasan  …… –

Vekili                         : Av. … …

Muhatap                    : … ….

Konu                   : …. ….  plakalı ayıplı araç için yapılan satış sözleşmesinden dönme ve söz konusu aracın iadesi talebimizden ibarettir.

Açıklamalar              :

Müvekkil ile aranızda 27/10/2020 tarihinde …. …. plakalı chevrolet marka ….. motor, ……. şasi no’lu araç için noter huzurunda satış sözleşmesi yapılmıştır. Kendisini abiniz olarak tanıtarak aracı ilana koyan …. …. ile satıcı taraf olarak satılanda bildirdiğiniz nitelikler bulunmamaktadır. Söz konusu aracın nitelik ve/veya niceliğini etkileyen, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcı müvekkilin beklediği faydaları ortadan kaldıran ve önemli ölçüde azaltan maddi, ekonomik ayıplar bulunmaktadır.

Aracın satışı için facebook üzerinden verdiğiniz ilanda “Kaporta bilgisi 28.09.2020 expertiz yapılarak fotoğraflara eklendi harici hatasız ve tramer kaydı olmadığı” belirtilmişse de müvekkil aracı bakıma götürdüğünde satış ilanına koymuş olduğunuz expertiz raporunun gerçeği yansıtmadığı ve araçta gizli ayıpların bulunduğu tespit edilmiştir. Satış sözleşmesi sırasında ve öncesinde bildirilmeyen araçta travers’in sol tarafı kırık ve arka iki disk değişmeli olduğu, sol marşpiyel işlemli ve sol şasede darbe izi mevcut olduğu, sol ön şase’nin işlemli olduğu, sol üst direğin işlemli olduğu, ön kaputun yarısının boyalı ve sol kapılarda lokal boya olduğu, müvekkilin yaptırmış olduğu eksper raporunda ortaya çıkmıştır.

Travers kırığının tamirinin çok külfetli bir işlem olduğu ve düzeltilmesinin de neredeyse imkansız olduğu, aracın aslında belirttiğiniz şekilde ve satış ilanındaki gibi olmadığı, büyük bir kazaya karışmış olabileceği öyle ki şase, direk ve travers’in dahi işlemli olduğu, her ne kadar tramer bilgisinde görülmese de ağır bir kazaya karıştığı sabit olduğundan müvekkil 6098 sayılı yasanın kendisine tanıdığı seçimlik hakkını kullanmak üzere tarafınıza bildirime zorunluluğu doğmuştur.

Yukarıda bahsettiğimiz hukuki uyuşmazlık neticesinde genel olarak 6098 S. BK. özel olarak ise 6502 S. TKHK. Gereğince diğer seçimlik haklarımızı saklı tutarak satılanı geri vermeye hazır olduğumuzu ve sözleşmeden dönme irademizi iş bu ihtarname ile tarafınıza iletiyoruz. 

İhtarnamenin tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde müvekkil tarafından ödenen 90.000,00 TL’lik araç bedeli, araç ve iş bu hukuki süreç için yapılan sair masrafların, ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizlerinin müvekkile ödenmesi ile birlikte aracın tarafınıza iadesini talep etmekteyiz. Aksi takdirde yasal yollara başvuracağımızı, bu uğurda yapılacak tüm masrafların tarafınıza yükletileceğini, suç teşkil edebileceğini düşündüğümüz hal için 5207 S. TCK. – 5271 S. CMK. kapsamında şikayette bulunacağımızı vekaleten bildiriyoruz. 03.11.2020

İhtar Eden Vekili

Av. Salih BİROL

SAYIN NOTER;

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba aps ile tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca muhafaza edilmesini arz ve talep ederim.03.11.2020

 

İhtar Eden Vekili

Av. Salih BİROL

 

EK; Vekaletname sureti