Adana Tüketici Hakları

Adana Tüketici Davaları Tüketici Hakları

Adana tüketici davaları avukatları tüketici kanununun görev alanına giren uyuşmazlıklarda faaliyet gösterirler. Tüketici; TDK’ya göre; Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, müstehlik, üretici karşıtı şeklinde tanımlanmıştır. 6502 sayılı kanuna göre tüketici ; mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, yiyip içerek, kullanarak tüketen, üretici olmayan kişiler olarak düzenleme alanı bulmuştur. Anayasamızda tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirlerin devlet tarafından doğrudan alınacağı düzenlenmiştir. “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır.”  

Tüketici davalarını bir tarafın tüketici, diğer tarafın ise tacir ya da mesleki gayeler ile hareket eden veyahut tacirin adına veya hesabına hareket eden gerçek veyahut tüzel kişilerin olduğu uyuşmazlıklar oluşturmaktadır. Her iki tarafın da tacir olduğu ya da her iki tarafında tüketici olduğu alım satımdan doğan uyuşmazlıklara  tüketici mahkemelerinde bakılmaz.

Başlıca tüketici davaları şu şekildedir; Ayıplı maldan kaynaklanan davalar, devremülk – devre tatil sözleşmesinden doğan davalar, abonelik sözleşmesinden doğan dava ve işler, tüketici kredisinden kaynaklanan dava ve başvurular, eser sözleşmesi, taşıma, simsarlık, bankacılık ve vekalet sözleşmesinden kaynaklı davalar ( bir taraf tüketici diğer taraf tacir ya da mesleki gayelerle hareket eden veyahut onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veyahut tüzel kişiler arasındaki işlemler  tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemelerinde görülmektedir.)   

Tüketicinin tarafı olduğu satış sözleşmesinde çıkan uyuşmazlıklarda 6502 sayılı kanun’un tüketiciye tanıdığı bazı haklar vardır. Tüketiciye tanınan haklar yazımızın devamında kaleme alınmıştır. 

Adana Tüketici Hakları Avukatı - Avukatları

Adana tüketici hakları avukatları, tüketicinin korunması hakkında kanundan kaynaklanan başvuru ve davalara bakarlar. Tüketicilerin karşılaştıkları uyuşmazlıklarda Adana tüketici avukatı, tüketici hakları avukatları, Adana tüketici hukuku avukatı, tüketici avukatı, Adana tüketici hakları, Adana tüketici hakem heyeti nerededir gibi soruların sorulması muhtemeldir.

Her tüketici uyuşmazlıklarında dava açılması mümkün değildir. Bazen tüketici uyuşmazlıklarında dava yolu oldukça  uzayabilmektedir. Bu nedenle  satıcı karşısında zayıf konumda olan tüketicinin hakkına daha hızlı kavuşabilmesi için Tüketici Hakem Heyeti‘ne başvuru yolu da bulunmaktadır.  Ancak tüketici sorunları hakem heyetlerinin görev alanına girecek uyuşmazlıklar miktar itibariyle sınırlandırılmıştır. Tüketici sorunları hakem heyetine başvuruda parasal sınırlar her yıl için değişmektedir.

Tüketici Hakları Nelerdir?

Günlük yaşamda tüketiciler çeşitli satış ilişkileri kurmaktadır. Bu satım sözleşmelerine konu olan taşınır ya da taşınmaz malların ayıplı çıkması durumunda 6502 sayılı kanun tüketiciye bazı haklar tanımıştır. 6502 S.K. da  (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) tüketicinin 4 seçimlik hakları şunlardır;

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde tüketici;

  1.  Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme seçimlik hakkı,
  2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme hakkını,
  3.  Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak koşuluyla satılanın ücretsiz onarılmasını isteme hakkı,
  4.  İmkân var ise, satılanın ayıpsız bir misliyle değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilmektedir. Satıcı, tüketicinin tercih etmiş olduğu bu talebi yerine getirmekle mükelleftir. (6502 S. K. m. 11)

Tüketici hukukunda ayıplı mal ile ilgili daha fazla bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Tüketici Hakları Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tüketici hakları başvuruları, tüketici olan kişinin yerleşim yerinin bulunduğu ya da  tüketici işleminin yapıldığı yerde bulunan tüketici hakem heyetine yapılmaktadır. Bulunduğunuz yerde tüketici hakem heyeti yok ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenmektedir.

Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadırlar.

Tüketici Hakem Heyeti Nedir ?

Tüketici hakem heyeti; tüketicilerin, satıcıdan aldığı mal veyahut hizmetin ayıplı çıkmış olması halinde belirli miktarın altındaki anlaşmazlıklarda başvurdukları bir heyettir.

Tüketici hakem heyetleri kaymakamlıklara bağlı şekilde çalışmaktadır. Tüketici hakem heyetlerinin kararları nihai olup, satıcılar verilen bu kararı uygulamakla mükelleftir. Eğer satıcılar bu kararları uygulamaz ise verilen bu karar icra takibine koyularak yerine getirilir. Tüketici hakem heyetleri 6502 sayılı yasa’nın 66 ile 72 maddeleri arasında ve “Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde düzenlenmektedir.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Sınırı Nedir?

Tüketici hakem heyetlerine başvurular parasal görev sınırlarına dahilinde yapılmaktadır. Tüketici hakem heyetlerinin parasal görev sınırları her yıl için değişmektedir. Tüketici hakem heyetine başvurularda 2020 yılı için parasal sınırlar aşağıdaki gibidir;

  • Değeri 6.920 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetine başvuru yapılmaktadır,
  • Büyükşehir statüsünde bulunmayan il merkezlerinde 10.390 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
  • Büyükşehir statüsünde bulunmayan illere bağlı olan ilçelerde 6.920 Türk Lirası ile 10.390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklar için il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılır. 
  • Büyükşehir statüsünde bulunan illerdeyse 6.920 Türk Lirası ile 10.390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklar için il tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunma zorunludur.
  • Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesi görevlidir. Yani başvuru, dava açılarak tüketici mahkemesine yapılmaktadır. 

Belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri mucibince tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır. Bu artışların hesabında on Türk Lirasının küsuru dikkate alınmamaktadır. 

Adana Tüketici Hakem Heyeti Nerededir?

Adana’daki Tüketici Hakem Heyetleri; İl Tüketici Hakem Heyeti ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleridir.

Adana İl Tüketici Hakem Heyeti Adres ve Telefon;

Adres:Döşeme Mah. Yeni Valilik Binası D Blok K:4 Kuruköprü Seyhan/ADANA

Telefon Numarası: (0322) 459 06 21

Tüketici Hakem Heyeti Şikayet (Başvuru) Dilekçesi Örneği

SEYHAN KAYMAKAMLIĞI’NA

(Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı)

ŞİKAYET EDEN                           :

VEKİLİ                                          : Av. Salih BİROL

ŞİKAYET EDİLEN                        :

ŞİKAYETİN KONUSU                  : Ayıplı hizmet nedeniyle uçak bilet bedelinin iadesi istemimizden ibarettir.

ŞİKAYETİN PARASAL DEĞERİ  : 750,00 TL.

AÇIKLAMALAR                           :

1-)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-) Yukarıda belirtilen nedenlerle müvekkilimizin, ayıplı hizmet nedeniyle bilet bedelinin iadesi için işbu şikayetin yapılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : ……

HUKUKİ DELİLLER                    : 1-) Uçak bileti ve ödeme bilgileri,  Rötar bilgileri,  …./…/…. tarihli havayolu şirketine yapılan başvuru dilekçesi

SONUÇ VE İSTEM                      : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, uçağın gecikmeli kalkışıyla oluşan ayıplı hizmet nedeniyle bilet bedelinin iadesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

  Şikayet Eden Vekili

                                   Av. Salih BİROL

Adana Tüketici Hakları Mahkemesi ve İletişim Numarası

Adana Tüketici Mahkemesi İletişim ve Adres Bilgileri için buraya da tıklayabilirsiniz;

Adana Tüketici Mahkemeleri Adana’da bulunan adliyemizin (Denetimli Serbestlik – İcra Müdürlükleri’nin de bulunduğu) EK-2 hizmet binasında yer almaktadır.

Adres: Turhan Cemal Beriker Bulvarı Sakarya Mahallesi No:16/A Seyhan/ADANA

TELEFON :0 322 – 431 40 20

Adana Tüketici Hakları Derneği Nedir?

Adana tüketici hakları derneği

İçerik gizle
аренда яхты
Dalaman Airport Transfers экскурсии в мармарисе https://rentyachtturkey.com/piratskiy-korabl-marmaris/ https://rentyachtturkey.com/egeyskiye-ostrova-iz-marmarisa/ https://rentyachtturkey.com/pamukkale-iz-marmarisa/