Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Nedir?

  • Yabancı Nedir? Yabancılar Avukatı

Bulunduğu ülkeye tabiiyet bağı ile bağlı olmayan kişilere yabancı denilmektedir.Yabancılar hukuku yabancıların hangi şartlar dahilinde ülkeye girebileceklerini ve girdikleri ülkede hangi çeşit haklara ve borçlara sahip olacaklarını inceleme konusu olarak kabul etmektedir. Bu özet açıklamadan da anlaşılacağı üzere yabancılarla tebaa/ vatandaş arasında ülkeye giriş yapma, ülkede sahip olunan haklar ve borçlar bakımından farklılıklar bulunmaktadır.

Ancak bu farklılıkların tespiti için vatandaş olan kişiler ile yabancıların tespit edilmesi gerekmektedir. Örnek olarak ; ” Vatan hizmeti her Türkün hakkı ve ödevidir.” Aynı şekilde kabotaj kanununda Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma, sadece Türk bayrağını taşıyan ( Türk vatandaşı olan ) gemilere tanınmış haklardandır.  

  •  Vatandaşlık Avukatı – Vatandaşlık Nedir?

Vatandaşlık ( tabiiyet ) ; devletin tek taraflı, egemenlik haklarını kullanarak, koşullarını ve hükümlerini tespit etmiş olduğu bir hukuki statüyü gerçekleştiren kişiyle arasında kurulan hukuki bağdır. Diğer bir anlatımla bir kişi ya da bir şeyi devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağa tabiiyet denir. Devlete tabiiyet bağı ile bağlı olan kişiler gerçek ve tüzel kişilerdir.  Aynı bağla bağlı olan “şeyler” ise , gemi ve uçaklardır.

Gerçek kişiler için kurulan bu bağa vatandaşlık denir. Vatandaşlık hukukunda görülen başlıca inceleme alanları şunlardır; Türk vatandaşlığının kazanılması ( doğumla, evlenmeyle, evlat edinmeyle, seçme hakkı ile ) vatandaşlığın kaybı ( seçme hakkıyla kayıp, çıkma izni, vatandaşlığın kaybettirilmesi, vatandaşlıktan çıkarma), vatandaşlığın ispatı, vb.  

  • Vatandaşlık Hukukunun Genel İlkeleri Nelerdir?

Devletler vatandaşlık hukuku alanında kendi yararlarını dikkate alarak istedikleri gibi düzenleme yapma yetkisine sahip oldukları kabul edilir. Ancak devletlere sınırsız bir serbesti tanınması da birtakım sakıncaları beraberinde getireceği görülmüştür. Bu yüzden serbestiye milletlerarası alanda kabul görmüş bazı prensiplerden yola çıkarak sınırlamalar getirilmesi benimsenmiştir. Devletlere vatandaşlık hukuku alanında düzenleme yaparken söz konusu ilke ya da prensiplere uygun şekilde davranış sergilemeleri tavsiye edilmektedir.  

  • Herkesin bir vatandaşlığı olmalıdır.
  • Herkesin yalnız bir vatandaşlığı olmalıdır.
  • Kişiler vatandaşlığını değiştirmede serbest olmalıdır.
Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybedilmesi nasıl olur? Şartları nelerdir?
İçerik gizle
аренда яхты
Dalaman Airport Transfers экскурсии в мармарисе https://rentyachtturkey.com/piratskiy-korabl-marmaris/ https://rentyachtturkey.com/egeyskiye-ostrova-iz-marmarisa/ https://rentyachtturkey.com/pamukkale-iz-marmarisa/