Tecrübe | Bilgi | Gizlilik | Analiz | Destek | Şeffaflık |

Müvekkillerimizin profillerini detaylı analiz edip çözüm odaklı hukuk desteği sunmaktayız. Adana hukuk bürosu profesyonel hukuk personeli ile sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncel hukuk ve kanunlar çerçevesinde çözüm ve sonuç odaklı çalışmaktadır.

İletişim

Adana Avukat ve Adana Hukuk Bürosu

Adana Ağır Ceza Avukatı

Adana Boşanma Avukatı

Adana icra Avukatı

Adana avukat ve hukuk bürosu ile alanında uzmanlaşmış hukukçular ve destek personeli ile sizlere Adana’da hukuki destek sunmaktayız. Hukuk bürosu çalışma esası, çözüm odaklı ve yenilikçi avukatlık hizmeti bazında ilerlemektedir.

Adana avukatları olarak çalışmalarımızda şeffaflık, çözüm esaslı hizmet temel unsurlardandır.

Ücretsiz mesaj hattımızdan iletişim bölümünde bulunan WhatsApp, Telegram, Telefon gibi iletişim araçlarıyla ulaşabileceğiniz gibi Adana avukat ve hukuk bürosu adresimizden ziyaret edip hukuk desteği alabilirsiniz.

Adana Avukatları Olarak Çalışma Alanlarımız Nelerdir?

Avukat Salih Birol Hukuk Bürosu olarak aşağıda belirttiğimiz bölümlere ilişkin davalar çalışma alanlarımızdandır. Adana’da faaliyet gösteren Adana hukuk büromuz hizmet vermektedir.

Ceza Hukuku

Asliye ceza mahkemelerinin görev alanına giren suç tipleri davalarda Adana avukat ve Adana hukuk bürosu hukuki destek sunar.

İdare Hukuku

İdarenin eylem ve işlemlerinden doğan idari işlemin iptali gibi davalar Adana avukat ve Adana Hukuk Bürosu ilgi alanıdır.

İcra Hukuku

İlamlı, ilamsız ve kambiyo senetlerine özgü icra takipleri, iptal ve menfi tespit davaları Adana avukat ve Adana Hukuk bürosu ilgilenmektedir.

Kira Hukuku

Kira tahliye davaları, kira alacağı dava ve takipleri, kiracılığın tespiti davaları Adana avukat ve Adana hukuk bürosu takip etmektedir.

Aile Hukuku

Boşanma, nafaka, velayet, maddi manevi tazminat davaları Adana avukat, Adana hukuk bürosu ilgi alanlarındadır.

İş Hukuku

İş kanunundan kaynaklı işe iade, kıdem, ihbar tazminatı, işçi alacakları davaları Adana avukat ve Adana hukuk bürosu hukuki destek verir.

Miras Hukuku

Tenkis, saklı pay, denkleştirme, miras ortaklığının giderilmesi davaları, miras davaları Adana avukat ve Adana hukuk bürosu hukuk desteği verir.

Borçlar Hukuku

Alacak ve borç ilişkisinden doğan davalar, maddi, manevi, tazminat davaları Adana avukat ve Adana Hukuk bürosu ilgi alanlarndadır.

Adana Hukuk Bürosu

Adana ceza, boşanma, miras, tüketici, gayrimenkul ve idare hukuku olmak üzere çeşitli alanlarda hukuki danışmanlık ve temsil faaliyeti yürütmektedir.

Salih Birol Hukuk Bürosu olarak aşağıda belirttiğimiz bölümlere ilişkin davalar çalışma alanlarımızdandır. Adana’da faaliyet gösteren Adana hukuk büromuz hizmet vermektedir.

Adana Boşanma Avukatı

Adana boşanma avukatı

Adana Boşanma Avukatı Hukuk Desteği

Adana en iyi boşanma avukatı kanunlar gereği aileyi koruma ve aile boşanma sürecinde müvekkilinin hakkını koruyan avukattır. Günümüz koşullarında bu hususta bir çok değişken vardır. 

En iyi boşanma avukatı sizi en az zarar ile kanuni haklarınızı savunan ve kanunlar çerçevesinde kollayan avukat olacaktır.

Boşanma davası 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 167. Maddesinde anılı hükme göre

Boşanma davası açma hakkı olan taraf, isterse boşanma isterse ayrılık talep edebilir.”

Boşanma davası tarafların Aile Mahkemesi Hakimliklerine hitaben yazmış oldukları dilekçelerin ilgili yer Mahkeme Kalemine iki suret olarak verilmesiyle Adana boşanma avukatı tarafından açılır.

Aile Hukuku Nedir?

Aile hukuku, medeni kanun içerisinde düzenlenmiş alanlardan biridir. Aile hukukundan doğan davalarda adana boşanma avukatı hizmet vermektedir. Kişilerin nişanlanma, evlenme , boşanma, velayet, soybağı, kayyımlık, vesayet, mal rejimi, nafaka ve tazminat vb. hususları düzenlenmiştir.

Boşanma hukukunda Nişanlanma ve sonuçları, evlenme şartları, boşanma şart ve sonuçları, evlat edinme koşulları, başlıca düzenlenmiş konulardandır.

Aile mahkemelerinde görülen başlıca dava ve işler şunlardır; Boşanma davaları, Anlaşmalı boşanma, Evliliğin iptali, Velayet, Babalık, Nafaka, Boşanmadan kaynaklı tazminat, Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınma ve tenfiz’ine ilişkin dava ve işler.

Soybağı reddi, Boşanma sonrası mal paylaşım, Ailenin korunması kadına şiddetin önlenmesine dair kanun çerçevesindeki tedbir kararı… Adana boşanma avukatı, aile hukukundan doğan davalara bakmaktadır.

Adana boşanma avukatı denildiğinde boşanma davalarında uzman olduğu anlaşılır. Boşanma davasında adli yardım kurumu da bulunmaktadır.

Adli yardıma başvurmanız durumunda Adana Barosu’na bağlı adana avukatları yani görevlendirilen adana boşanma avukatı tarafından adli yardım görevi sağlanmaktadır. 

Boşanma Davalarında Süreç Nasıl İşler?

Boşanma, evlilik birliğinin sonlanması anlamına gelir. Boşanma davaları, Adana boşanma avukatı tarafından yürütülen davalardır. Boşanmak isteyen tarafların adana boşanma avukatı vasıtasıyla işlemlerine başlamaları tavsiye edilir.

Çünkü uzmanlaşmış adana boşanma avukatı, sizin hak kaybına uğramanızı engelleyecektir. Boşanma; anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Ancak anlaşmalı boşanabilmek için evliliğin üzerinden 1 yıl geçmesi gerekmektedir.

Adana boşanma avukatı bu konuda daha fazla bilgilendirebilir. Aksi durumda anlaşmalı boşanabilmek mümkün değildir.

Boşanma davası sonuçları bakımından oldukça kapsamlı davalardır.

Boşanma ile evlilik birliği sona erdiği gibi birtakım mali sonuçları da ortaya çıkmaktadır. Bu hususlar boşanma sonucunda malların paylaşımı, müşterek çocukların velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat davalarıdır.

Adana boşanma avukatı bu davalarda da hak kaybına uğramamanız adına boşanma davasında uzman olan Adana boşanma avukatı ile dava sürecinizi yürütebilirsiniz. Aile mahkemeleri boşanma davasına da bakmakla görevli mahkemedir.

Adana boşanma avukatı dendiğinde boşanma davasında uzmanlaşmış olduğu anlaşılmaktadır. Hukuk büromuz uzman kadrosu ile Adana avukatlık faaliyeti ile boşanma, velayet, nafaka ve tazminat davalarında hizmet sunmaktadır.

Boşanma avukatları ve dava sürecine etkisi yadsınamaz derecede önemlidir.  Boşanma avukatlarının sorumlulukları dava süresince devam etmektedir. Fakat bu sorumluluklar gene kanunlar ile belirlenmiştir.

Boşanma avukatları; anlaşmalı çekişmeli davalarda görev alabildiği gibi velayet davaları ve nafaka davalarında da görevlendirilebilir. Söz konusu bu davalarda da hizmet verebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında sosyal ve ekonomik kişi hakları bölümünde kurallar açıkça belirtilmiş ve bu kurallar konulmuştur.

Aile kavramı 41. madde ile açıklanmış, toplumun temel taşı olarak kabul edilmekte ve kanunlar ile koruma altına alınmaktadır.

Bu kapsamda Adana boşanma avukatlarına ailenin ve aile bireylerinin huzur refahı sağlanması konularında temsil konusunda görev ve sorumluluklar yüklemektedir.

Aile bireyleriyle görüşme ve aile bireylerinin haklarını savunma konusunda kanun kesin hükme bağlamıştır.

Eşlerin eşitlik hakları Avrupa insan hakları kanununun 7. maddesinde açıkça belirtilmiş ve güvence altına alınmıştır.

8. madde ile özel hayatın korunması ve hakları kanun ile güvence altına alınmaktadır.

Sözleşme lafzında aile hukukunun tamamen güvence altına alınması bulunmaktadır.

Evlenme, nişanlanma, çocukların haklarının korunması, eşlerin özel hakları, kişisel eşitlik gibi konular bu kanunlar ile koruma altına alınmıştır.

Türk medeni kanununda evlilik, nişanlanma, boşanma ve kişisel haklar güvence altına alınmıştır.

Boşanma davalarına açık hükümler getirilmiştir. Boşanma hallerinde mal paylaşımı burada açık hükümler ile belirtilmiştir.

Boşanma davası sürecinde adana boşanma avukatı tarafından uygunluk süreci hazırlanır. Eşlerin kişisel hakları ve mal paylaşımı ile velayet gibi konular açıkça kanun hükümleri ile belirtilmiş ve sınırlandırılmıştır.

Bu bağlamda kanun hükümlerine uygun olmayan hallerde bireylerin maddi ve manevi kayıpları doğabilir ve bu hallerin adana boşanma avukatı tarafından incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu vardır.

Salih Birol Adana avukat ve hukuk bürosu sahibi olarak adana boşanma avukatı hizmeti vermektedir. Adana boşanma avukatı olarak boşanma davalarında yeterli tecrübe ve bilgiye sahip olarak hizmet vermektedir.

Adana boşanma avukatı boşanma davası sürecinde eşlerden boşanma vekalet ücreti almaktadır.

Yüksek bilgi ve tecrübeye sahip Adana hukuk bürosunda adana boşanma avukatı olarak sizlere hizmet vermekteyiz.

Davaların lehinize sonuçlanması durumunda dava masrafları karşı tarafın sorumluluğunda olmakta ve bu kanunen hükme bağlanmıştır.

Adana boşanma avukatı ücreti anlaşmalı veya çekişmeli davalara göre farklı şekilde belirlenir. Boşanma davasının seyri boşanma avukatlarının sorumluğundadır.

Tarafların kanunen zarar görmemesi ve eşit haklara sahip olması kanunen belirtilmiştir.

Mal ve ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda Adana boşanma avukatı, sizlerin haklarını kanunlar çerçevesinde koruma sorumluğunu üstlenmektedir.

Adana boşanma avukatı ücreti davanın taraflarının durumu ve niteliğine göre farklılık gösterebilir. 

Daha detaylı Adana boşanma avukatı ücreti bilgisini mail veya telefon aracılığıyla bize ulaşarak alabilirsiniz.

Velayet anne ve babanın çocuklar üzerindeki sahip olduğu hak ve onlara karşı sorumluluğudur. Medeni kanunda eşlere verilmiş ortak haklar bulunmaktadır.

Eşlerin boşanma veya ayrılması sonucu bu haklar mahkeme tarafından anne veya babaya verilmektedir. Türk medeni kanununda ortak velayet düzenlemeleri de bulunmaktadır. Günümüz şartlarında uygulanabilir durumdadır. Ortak velayet eşlerin anlaşmalı boşanma durumlarında her iki tarafa verilen haklardır.

Adana Ağır Ceza Avukatı

Adana boşanma avukatı

Adana Ceza Avukatı ile Ceza Hukuku Desteği Nasıl Yürür?

Adana Ceza Avukatı dendiğinde Adana Barosu’na bağlı şekilde ceza alanında hizmet veren avukat olduğu anlaşılır. Adana avukatları genel olarak ceza alanında oldukça kapsamlı bir tecrübeye sahiptir.

Çünkü şehirde işlenen suç oranları oldukça fazladır. Bu durum gerek hukuk bürosu olarak hizmet veren gerekse bireysel olarak adana ceza avukatı şeklinde hizmet sunan avukatların ilgi alanına girmiştir.

Ceza davalarında Adana ceza avukatının hukuk desteği yadsınamaz derecede önemlidir. Çünkü ceza hukuku bireylerin özgürlük alanına devletin ceza yaptırımının uygulandığı bir alandır.

Dolayısıyla haklarınızı koruyacak ve sizi savunacak olan uzman bir adana ceza avukatından  hukuk desteği alınmalıdır.  Aksi durumda telafisi güç mağduriyetlerin çıkması olasıdır.

Ceza Hukukunda Uzman Avukat Nasıl Olunur?

Ceza hukuku alanında uzman bir avukat olabilmek için özel bir sınav ya da koşul gerekli değildir. Adana avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak danışmanlık hizmeti veren avukatların tercihine bağlıdır.

Adana ceza avukatı alanında hizmet vermek isteyen avukatlar kendi isteklerine göre alan belirlemesi yaparlar. Hukuk bürosu olarak çalışan ofislerde ceza alanında hizmet sunabilirler.

Adana ceza avukatı ya da avukatlarının baktığı davalar ceza kanununda düzenlenmiş suçlardır. Yargılamada suç ve o suç için karşılığında düzenlenen ceza yaptırımı irdelenir.

Yani Adana ceza avukatı kişilerin işlediği iddia edilen suç tiplerinde danışmanlık ve vekillik görevi yürütür.

Bu suçların kapsamı oldukça geniştir. Bünyesinde Adana ceza avukatı barındıran hukuk Bürosu ceza davalarında uzman kadrosuyla hizmet sunarlar.

Adana ceza avukatı ağırlıklı olarak Adana’da hizmet yürüten avukatlardır. Dava dosyalarına bakan hukuk personelleri yani adana avukatları kendi isteklerine göre branş belirler. Aynı zamanda birden fazla çeşitli davalarda hizmet veren Adana hukuk bürosu’da bulunur.

Adana avukat ve Adana hukuk bürolarının hizmet verdiği alanlarda uzman personeli de bulunur.  Adana ceza avukatları bu alanda edindikleri tecrübe ve bilgileriyle ön plana çıkmaktadır.

Bünyesinde Adana ceza avukatı barındıran Adana Hukuk bürosu olarak edindiğimiz bilgi ve tecrübeyle müvekkillerimize ceza alanında da danışmanlık ve temsil  hizmeti sağlamaktayız.

Adana ceza avukatı konusunda hizmet sunan oldukça fazla hukuk bürosu bulunmaktadır. Bu durumda bireyleri adana en iyi ceza avukatı kimdir gibi arayışlara itmektedir. Adana en iyi ceza avukatlarının değerlendirilme kriteri yoktur.

Yani Adana en iyi ceza avukatı sorusunun cevabını ararken esas alabileceğiniz temel bir kriter yoktur. Bizce tüm bu yargılama sürecinde dosya üzerine yoğunlaşarak sıkı takip eden ve müvekkilini en az zarar ile kurtaran avukat iyi bir avukattır.

Avukatlık asgari ücret tarifesine göre Adana ceza avukatı ücretleri şu şekildedir; Ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 8.200 TL,  Asliye ceza mahkemesinde olan davalar için 4.080 TL’dir.  Ceza soruşturma aşamasındaki takip edilen işlerde ise 1.240 TL’dir.

Ceza davalarında avukatlık ücreti her yıl Adana Barosu tarafından belirlenmektedir.

2021 yılı için Adana ceza avukatı ücreti sanık müdafiliği ve müdahil vekilliğine göre değişmektedir. Adana avukat ve Adana hukuk bürosu belirlenen asgari tarifenin altında iş alamaz.

Adana ceza avukatı görevlendirmek zorunlu değildir. Ancak çoğu zaman avukat desteği alınmadan yürüttüğünüz süreçte hak kayıplarına uğrayabilirsiniz.

Hele ki ceza davası sürecinde mutlaka uzman bir Adana ceza avukatından hukuki yardım alınmalıdır.

Bu konuda Adana avukatları ya da hukuk bürosu nezdinde ceza alanında uzman avukat araştırması yapabilirsiniz.

Adana avukatlarının ilgilendikleri ceza davalarında sizin süreç takibinde daha sağlıklı adımlar atmanızı sağlar. Adana ceza avukatı uzmanlığına sahip Adana hukuk bürosu ile süreç yönetmek danışmanlık sağlama şeklinde de olabilir.

Bu süreçteki hizmetler gerek savcılıktaki soruşturma aşamasında verilen hukuki yardım, gerekse kovuşturma aşamasında verilen temsil hizmetidir.

En önemli ve hassas aşamalardan biri de ifade, sorgu aşamasıdır. Uzman bir Adana ceza avukatı eşliğinde verilen ifade sizi hak kaybına uğramanızı engelleyecektir.

Mağduriyet yaşamamak için Adana avukat ve Adana Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek uzmanlaşmış Adana ceza avukatından danışmanlık alabilirsiniz.

Adana barosu ücretsiz avukat olarak verilen istisnai bir hizmette vardır. Adana ceza avukatına ihtiyaç duyabilirsiniz ancak maddi durumunuz yeterli olmayabilir. Bu noktada cmk yani zorunlu müdafiilik kurumundan faydalanabilirsiniz.

Ancak  her durumda bu hizmetten faydalanamazsınız. Zorunlu müdafiilik kanunen belirli suçlar ve tarafların rolüne göre verilen hizmettir. Adana avukatları arasından cmk sisteminde size atanan bir avukat sizin haklarınızı koruyacaktır.

Özel olarak uzman bir Adana ceza avukatı görevlendirmek isterseniz Adana Hukuk Bürosu ile görüşebilir ve anlaşabilirsiniz.

Adana ağır ceza avukatının ilgilendiği suç tipleri daha ağır cezaları gerektiren suçlardır. Adana ceza avukatı ile Adana ağır ceza avukatı ceza alanında hukuki yardım ve temsil görevi yürütür.

Diğer yazılarımızda da belirttiğimiz gibi avukatların kanunen sınırlandırılmış bir uzmanlık alanı yoktur. Adana ceza avukatı kelimesinden genel olarak tüm ceza davalarında uzman olan avukat anlaşılabilir.

Adana avukat ve Adana Hukuk Bürosu denildiğinde birden fazla alanda hizmet sunan avukatlar vardır.  Ancak ceza hukuku alanı çok hassas bir alan olup, tüm dava süreci ceza alanında uzman bir avukat ile yürütülmelidir.

Ceza davalarıyla yüzleşen kişiler bazen suçsuzluklarını ispat etmekte zorlanıp, suçsuz yere çok ağır cezalar alabilmektedirler. Bu nedenle bu tür kişiler avukat seçimine çok özen göstermeliler.

Adana avukat arayışında bazı bireyler Adana en iyi ağır ceza avukatı kimse onu bulmak isterler. Dava seyrinde yapılacak en küçük yanlış kişileri uzun yıllar boyunca özgürlüğünden mahrum bırakabilir.

Adana en iyi ağır ceza avukatları kimdir gibi sorulan soruların net bir cevabı yoktur. Adana ceza avukatı üzerine yoğunlaşan kişi ceza dosyalarında bilgili ve tecrübeli olmalıdır.

En küçük detayı dahi incelemeli ve davanın seyrini değiştirecek noktaları çok iyi analiz edebilmelidir. Adana Hukuk Bürosu olarak faaliyet gösteren avukatlık ofisimizde ağır ceza davalarında danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Adana avukatlarının esas aldığı tavsiye niteliğinde avukatlık ücret çizelgesine göre avukatlık ücretleri şu şekildedir; Ağır ceza mahkemesi sanık avukatlığı için 23.800 TL, Müdahil vekilliği için 20.500 TL’dir.

Ağır ceza mahkemesi TMK kapsamındaki suçlar için ise sanık müdafiliği 50.700 TL olup, Müdahil vekilliği ise 47.700 TL’dir.

Adana ceza avukatı için tarifede belirlenen ücretler tavsiye niteliğindedir. Ceza davalarının detaylı incelenmesi gerekmektedir.

Bu sebepten dolayı ceza davası her zaman diğer davalardan daha fazla maliyetlidir.

Adana avukat ve hukuk bürosu’nun çalışma alanları kapsamına giren başlıca ağır ceza davaları şu şekildedir;

  • Adam öldürme,
  • Zimmet suçu,
  • İrtikap suçu,
  • Taksirle ölüme neden olmak,
  • Rüşvet suçu,
  • Yağma suçu,
  • Nitelikli dolandırıcılık suçu,
  • Cinsel istismar suçu,
  • Resmi belgede sahtecilik

Adana ceza avukatı başlıca bu suçlarda müvekkillerine danışmanlık sağlamaktadır. Ancak saymadığımız bir çok suçlar hakkında da hukuki yardım sağlanmaktadır.

Adana İcra Avukatı 

Adana boşanma avukatı

İcra Hukuku Desteği

Adana icra avukatı tarafından verilebilecek hukuk desteği ve icra süreci oldukça hassas bir konudur. İcra hukuku devletin cebri icra yaptırımını uyguladığı alanlardan biridir. Cebri icra ise zorla yerine getirilme demektir.

Bu yaptırım icra hukukunda alacaklının alacağını devlet eliyle alması anlamında kendini gösterir.

Bu aşamada adana icra avukatına ihtiyaç duyabilirsiniz. Herhangi bir hukuk bürosu da icra işlerinde uzmansa  bu hususta size hukuki yardım sağlayabilir.

Alacaklı olan şahsın borçludan borcunu alabilmek için icra takibine başlaması gerekmektedir. Ancak sadece  icra takibi açılmasıyla netice alınamamaktadır.

Alacaklının alacağına kavuşması için takip sürecinin devamında da yapması gereken prosedürler vardır. Bu noktada Adana icra avukatı size yardım sağlamaktadır.

Adana icra avukatı ya da avukatları icra takibi açılması ve devamında yapılan haciz, satış gibi işlemlerde uzman olarak size daha iyi hukuk desteği sunar. Bu sayede Adana icra avukatları olası hak kayıpları yaşamanızı önler.

Adana İcra Avukatları Kimlerdir?

Adana icra avukatları icra ve iflas hukukunda düzenlenmiş dava ve işlerde müvekkillerine temsil hizmeti veren avukattır. İcra hukuku, kapsamı ve içerdiği davalar açısından geniş bir hukuk dalıdır. Adana avukatları içerisinde uzmanlaşmış adana icra avukatı size bu konuda destek verebilir.

Adana icra avukatı, konusunu alacak davalarının  oluşturduğu icra takipleri ve icra davalarında vekil olarak sizin adınıza tüm bu hukuki süreci yürütür.  Adana hukuk bürosu şeklinde birden fazla avukatla faaliyet ifa eden hukuk bürosu da adana icra avukatı olarak hizmet sunabilir.

Adana avukat ve hukuk büroları çalışma alanlarını kendileri belirlemektedir. Bu nedenle adana icra avukatı konusunda hizmet sunma adana avukatlarının isteğine bağlıdır.

Avukatların çalışma alanlarını belirlemede bir zorunluluk yoktur. Örneğin Adana İcra avukatı nasıl olunur sorusunun cevabı da özel bir şart ya da sınava bağlı değildir. Adana avukat ve Adana hukuk bürosu kendi tercihine bağlı olarak uzmanlık alanını kendi seçer.

Adana icra avukatları da bu alanda çalışmayı ve uzmanlaşmayı tercih etmiş avukatlardır. Adana avukatları Adana Barosuna bağlı şekilde hizmet vermektedir.

Hukuki uyuşmazlıklarda davaların ve takip gerektiren işlerin belirlenmiş bir ücret çizelgesi vardır. Adana Barosu tarafından her yıl adana avukatları ve adana hukuk bürosu için bakılacak dava ve işlerde avukatlık asgari ücret tarifesi düzenlenmektedir.

Adana icra avukatı kazançları aldıkları dosyalara göre değişir. Adana avukat ve adana hukuk bürosu da müvekkilleriyle ücret anlaşması yaparken bu ücret çizelgesini esas almaktadır.

Adana icra avukatı ya da avukatları kimlerdir gibi sorular icra konusunda uzman avukat arayan bireyler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Adana hukuk bürosu denildiğinde o ofisin icra alanında çalışması var mı yok mu ona bakılmalıdır. İcra hukuku kapsamındaki icra davalarında adana icra avukatı tarafından hizmet verilmektedir.

Adana avukat ve hukuk büromuz icra davaları alanında müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Adana icra avukatı ücretleri belirlenirken esas alınan husus Adana Barosu ücret tarifesidir. Adana avukatları icra takip işleri ve dava konularında bu ücret çizelgesi esasında fiyatlandırma yapar. Adana hukuk bürosu ve adana avukatları alınan her dosya için ayrıca vergi ödeme yükümlülüğüne girer.

Bu nedenle adana icra avukatı ya da herhangi bir Adana avukat veya Adana hukuk bürosu asgari şekilde belirlenen ücret tarifesi altında iş alamaz.

İcra davaları çeşitli ve kapsamlı davaların barındığı bir alandır. Konusu alacak olan ve miktar itibariyle de sınırlandırılmamış her türlü alacak ilişkisini içine almaktadır. Bu nedenle borç ve alacak uyuşmazlıklarında  uzman bir adana icra avukatının desteği son derece önemlidir.

Bazı durumlarda bireyler en iyi avukat arama gayreti içindedir. En iyi adana icra avukatı kimdir gibi sorular sorulmaktadır. Ancak bu tür soruların değişkeni de oldukça fazladır.

Bizce en iyi avukat, avukatlık meslek etiği kurallarına bağlı, müvekkillerinin haklarını ve taleplerini sürüncemede bırakmadan, üzerine aldığı işi etkin ve süratle sonuçlandıran avukattır.

İcra işleri ve davaları takip süreci gerektiren ve süreklilik arz eden işlemlerin olduğu bir alandır. Bu nedenle bir vatandaş olarak tüm bu süreçte her işlemi yapmanız çok zordur. Bu konuda Adana avukat ve adana icra avukatı olarak çalışma alanımız bulunmaktadır.

Dava ve uyuşmazlıklarda avukat görevlendirme mecburiyeti yoktur. Ancak tarafların durumu ve olayın mahiyeti ve hukuki süreç çoğu zaman oldukça karmaşık bir hal alabilmektedir. Özellikle icra işlerinde avukat olmadan bireylerin sonuç alabilmesi çok zordur.

İcra işlerinizle ilgili Adana icra avukatı görevlendirdiğinizde sizin adınıza tüm işlemleri yapma yetkisi vermiş olursunuz. Bu konuda icra işi ile uzman olan adana icra avukatıdır. Dolayısıyla sizin avukatsız olarak yapacağınız işlemler usuli süreçlerden dolayı bile kaybedilebilir.

Ancak Adana avukatları içinde uzman bir adana icra avukatı sizin hak kaybına uğramanızı önleyecektir. Adana hukuk bürosu için de bu husus geçerlidir. Adana hukuk bürosu ya da  Adana’da bulunan hukuk büroları sizlerin icra uyuşmazlıklarında haklarınızı savunur.

Borçlu ya da alacaklı olduğunuz durumlarda işlemlere başlamadan önce uzman bir adana icra avukatı ile yürümeniz faydanıza olacaktır. Adana icra avukatı olarak faaliyet gösteren avukatlar olduğu gibi herhangi bir Adana hukuk bürosu nezdinde çalışan adana icra avukatı da bu işlemleri yapabilir.

Adana icra avukatı kelimesi bir unvan ya da kanuni dayanağı olan bir uzmanlık alanı değildir. Adana Hukuk Bürosu dendiğinde birden fazla meslektaşın aynı yerde hizmet verdiği anlaşılır. Adana icra avukatı dendiğinde ise bu kişinin icra davalarıyla ilgilenen bir hukukçu olduğunu anlarız.

Adana Hukuk Bürosu olarak hizmetlerimiz içinde uzmanlaşmış adana icra avukatı personelimiz bulunur. Adana icra avukatı olarak uzmanlık alanımıza giren konular şu şekildedir; İlamsız ve ilamlı icra takibi, Poliçe, bono ve çeke dayalı icra ve davalar, Nafaka icra ve dava süreci, menfi tespit, borca itiraz, ihalenin feshi davaları, Kira tahliye ve takibi başlıca çalışma alanlarımızdandır.

Adana avukat ve Adana hukuk bürosu olarak yukarıda belirtmiş olduğumuz dava ve işlerde vekil olarak gerekli hizmeti sunmaktayız.

Adana Miras Avukatı

Adana boşanma avukatı

Miras Hukuku Desteği

Adana miras avukatı, miras hukukunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda müvekkillerine dava ve danışmanlık hizmeti sunan avukattır. Adana avukatları çeşitli uzmanlık alanlarında faaliyet yürütmektedir. Birden fazla avukatın birlikte hizmet vermesi de mümkündür.

Hukuk bürosu olarak faaliyet yürüten bürolarda avukatlar birlikte hizmet sunar.

Adana miras avukatı medeni kanunda düzenleme alanı bulan miras davalarında uzmandır. Uzmanlık alanlarının seçiminde bir zorunlulukta yoktur. Hukuk bürosu kendi tercihlerine bağlı olarak uzmanlık alanı belirler.

Adana boşanma avukatı

Miras Hukuku Desteği

Adana miras avukatı, miras hukukunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda müvekkillerine dava ve danışmanlık hizmeti sunan avukattır. Adana avukatları çeşitli uzmanlık alanlarında faaliyet yürütmektedir. Birden fazla avukatın birlikte hizmet vermesi de mümkündür.

Hukuk bürosu olarak faaliyet yürüten bürolarda avukatlar birlikte hizmet sunar.

Adana miras avukatı medeni kanunda düzenleme alanı bulan miras davalarında uzmandır. Uzmanlık alanlarının seçiminde bir zorunlulukta yoktur. Adana avukat ya da hukuk bürosu kendi tercihlerine bağlı olarak uzmanlık alanı belirler.

Adana Miras Avukatı ile Miras Hukuku Danışmanlığı Nasıl İlerler?

Adana’da miras hukuku ile ilgili bir davada aranması gereken uzman Adana miras avukatıdır. Miras uyuşmazlıkları bireylerin sıkça karşılaştığı bir alandır.

Dava konusu Adana’da ise bireyin miras paylaşımında haklarının hatırlatılması ve hukuki süreçte destek alınması gereken kişi uzman bir Adana miras avukatıdır.

Miras davaları kendi özelinde ayrı usul ve kuralları olan davalardandır. Bu nedenle en sağlıklı ve güncel bilgileri Adana avukatları içinde Adana miras avukatı olarak çalışan hukukçulardan edinebilirsiniz.

Yerinde ve konunun uzmanından alınan danışmanlık sizin hak kaybına uğramanızı engelleyecektir. Uzmanlık alanı olan hukuk bürosu’da size bu konuda temsil ve danışmanlık hizmeti sağlayabilir.

Adana avukatları uzmanlık alanlarına göre müvekkillerine hizmet sunmaktadırlar.

Ancak bir avukatın her alanda uzman olması oldukça zordur.

Birden fazla avukat ile çalışan Adana hukuk bürosu şeklinde faaliyet yürüten ofislerde uzmanlık alanı geniştir.

Adana miras avukatı, Adana merkezli miras hukukunda danışmanlık sağlayan avukatları ifade etmektedir.

Miras hukukunda karşılaşılan davaların mutlaka alanında uzman Adana miras avukatı ya da avukatları ile çözüme kavuşturulması daha kolay olacaktır.

Miras davalarının konusu ölen kişinin terekesi üzerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkları kapsayan davalardır.

Miras hukukunda ortaya çıkan davalar bazen spesifik konuları barındırabilmektedir.

Adana avukat ve Adana hukuk bürosu içinden miras davalarında uzman hukuk personelleri bu davalarda size sağlıklı destek sunabilirler.

.Bu konuda Adana miras avukatı olan hukukçulardan yardım alabilirsiniz.

Başlıca Adana miras avukatı inceleme alanına giren hususlar şu şekildedir;Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) istemi, tenkis, saklı pay, denkleştirme davası, miras ortaklığının giderilmesi dava ve satış işlemleridir.

Bu saydığımız başlıca davalarda Adana miras avukatı olanlar sizlere hukuk desteği sağlayabilirler.

Miras uyuşmazlıkları sadece bu saydığımız konular ile sınırlı değildir. Daha detaylı soru ve bilgiler için uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

Uyuşmazlıkların çözümünde ya da davalarda bireyler tarafından  en iyi olanın aranması muhtemeldir. Örneğin Adana en iyi miras avukatı, Adana miras avukatı ya da Adana en iyi miras avukatları kimlerdir? gibi arayışlara girilebilmektedir.

Fakat bu tür aramalar sadece bireylerin aradıkları ve istedikleri sınıflandırmadır.

Adana avukatları içinde en iyi avukat gibi ifadeler kullanmakta  mesleki açıdan etik bulunmaz.

Çünkü birden fazla Adana hukuk bürosu tarafından hizmet verilmektedir.  Avukatlık ve danışmanlık hizmetinin etkin ve sağlıklı bir şekilde verilmesi hizmetin kalitesini de gösterir.

İyi bir Adana miras avukatı danışmanlık ve dava aşamasında mevcut sorunu iyi analiz etmeli ve müvekkillerinin lehine olan en uygun durumu göstermelidir. Nitekim bazı sorunların çözümünde önleyiciyi hukuk hizmeti son derece önemlidir.

Bu konuda  bireylerin bilinçli olması da onemlidir. Herhangi bir miras uyuşmazlığında  geç kalmadan alanında uzman bir Adana miras avukatından danışmanlık hizmeti almak sizleri bilinçlendirecektir.

2021 yılı itibariyle Adana miras avukatı ücreti çekişmesiz yargı işleri için 6.750,00 TL’dir.

Miras Hukukundan kaynaklanan diğer davalar için ise 11.100,00 TL’dir.

Adana avukatlarının hizmet verdiği dava ve işlerde esas alınan ücret çizelgesi Adana Barosu tarafından her yıl yayımlanmaktadır.

Adana avukat ve Adana hukuk bürosunun miras hukuku kapsamında verdiği hizmetlerde de bu ücret cizelgesi esas alınmalıdır.

Yani Adana miras avukatı tarafından verilecek avukatlık hizmetinin ücret tarifesi belirlidir.

Miras dava süreci ile ilgili Adana avukatları içinden ya da Adana hukuk bürosu’nda hizmet veren hukuk personelleri size yardım sağlayabilir.

Yani Adana miras avukatı dendiğinde miras davaları ile ilgili çalışan avukattır.

Bu konuda uzmanlığa sahip olan Adana hukuk bürosu bürolarını  arayabilirsiniz.

Adana avukat ve Adana miras avukatı iletişim bilgilerine baro levhasından da ulaşabilirsiniz.

Büromuz alanında uzman kadrosuyla Adana miras avukatı olarak hukuk desteği de sunmaktadır.

Miras, bir kimsenin ölümü ile mirasçılarına geçen özel hukuk ilişkilerinin bütününü ifade eder.

Yani tereke anlamına gelir. Miras davaları ise mirasbırakanın ölümü ile terekesinde  ortaya çıkan uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalardır.

Adana miras avukatı tarafından hizmet sunulan başlıca miras davaları, terekenin tespiti davası, tenkis davası, denkleştirme davaları, mirasçılık belgesinin iptali davalarıdır.

Mirastan doğan davada görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.

Adana avukat ve Adana hukuk bürosu olarak miras davaları çalışma alanımız içerisindedir. Adana miras avukatı miras uyuşmazlıkları alanında çalışan avukatlardır.

İcra işleri ve davaları takip süreci gerektiren ve süreklilik arz eden işlemlerin olduğu bir alandır. Bu nedenle bir vatandaş olarak tüm bu süreçte her işlemi yapmanız çok zordur. Bu konuda Adana avukat ve adana icra avukatı olarak çalışma alanımız bulunmaktadır.

Mirasçı, mirasbırakanın terekesi ( malvarlığı ) üzerinde hak sahibi olan kişilerdir.

Adana’da miras uyuşmazlığı konusunda Adana avukat ve Adana hukuk bürosu’ndan hizmet alabilirsiniz.

Bu konuda uzman olan Adana miras avukatı size çözüm sunacaktır.

Mirasçılar yasal ve atanmış mirasçı olmak üzere iki gruba ayrılır.

Herhangi bir durumda uyuşmazlık konusunda haklarınızı bilmiyorsanız Adana avukatlarından veya Adana miras avukatı olarak hizmet sunan ofisimizden destek alabilirsiniz.

Bütün avukatlar hizmet verdikleri barolara kayıtlıdır. Adana avukatlarının da baro kaydı bulunur.

Adana miras avukatı avukatları miras davalarına bakar.  Miras konusu spesifik bir alandır.

Bu nedenle süreci uzman bir Adana miras avukatı ile yürütmeniz faydalı olacaktır.

Adana hukuk bürosu içinde miras konusunda uzmanlaşmış hukuk personeli bulabilirsiniz.

Adana avukatlarının esas aldığı ücret çizelgesi Adana Barosu tarafından düzenlenir.

Adana’da hizmet veren Adana hukuk bürosu ya da büroları bu kapsamda fiyat belirlemesi yapar.

Baro tarafından tavsiye niteliğindeki ücret çizelgesinde çekişmesiz işler için 6.750,00 TL ücret istenmektedir.

Adana miras avukatı ücreti olarak  belirlenen bu tutar 2021 yılı çekişmesiz yargı işleri içindir.

Miras uyuşazlıkları sadece çekişmesiz yargı işleri kapsamında değildir. Adana miras avukatı tarafından görülen diğer davalarda ücretler farklılık gösterir.

Herhangi bir miras uyuşmazlığınızda avukat ile anlaşma sağladığınızda ödediğiniz ücret avukat müvekkil arasındaki vekalet ilişkisinden doğan ücrettir.

Bu nedenle Adana hukuk bürosu ya da herhangi bir avukat nezdinde ikili ilişkiden doğan vekalet ücreti vekil edene aittir.

Dava sonuçlandığında karara bağlanan vekalet ücreti ise avukata aittir.

Yani  adana miras avukatı ile yürüttüğünüz bir dava lehinize sonuçlandığında avukatınız karşı taraftan yasal olarak ayrıca vekalet ücreti alır.

Bu durumda davayı kaybeden taraf kazanan tarafın avukatına vekalet ücretini öder.

Adana hukuk bürosu olarak Adana miras avukatı ve veraset işleri çalışma alanlarımızdandır.

Adana İdari Dava  Avukatı

Adana boşanma avukatı

Adana İdari Dava  Avukatlığı Danışmanlık Süreci

Adana avukatları uzmanlık alanlarına göre çalışma alanlarını kendi isteklerine göre belirlemektedir. Hukuk Bürosu ya da Adana avukat terimleri arandığında adana bölgesinde hizmet veren avukatları belirler.

Uzmanlık alanlarından Adana idari dava avukatı aranıyorsa daha titiz davranılması gerekir. Çünkü İdari yargılama süreci farklı usulde yürüyen bir süreçtir. Bu nedenle adana idari dava avukatına ihtiyaç duymanız durumunda daha özenli davranılmalıdır.

Adana boşanma avukatı

Adana idari dava avukatı görevleri

İdari davalara bakan avukatlar aranırken Adana idari dava avukatı şeklinde aramalar yapılır. Adana avukat ve hukuk bürosu içinde idari dava avukatları azınlıktadır.

Çünkü İdari davalar diğer davalardan oldukça farklı bir süreçte yürür.

Adana idari dava avukatı da bu sürece hakim olan avukattır. Hukuk bürosu olarak hizmet veren ofislerde de idari dava ile ilgilenen meslektaşlar bulunur.

Adana idari dava avukatları

Adana avukatları ağırlıklı olarak Adana’da hizmet veren ve Adana Barosu’na bağlı olan avukatlardır. Adana idari dava avukatına ihtiyaç duyulduğunda Adana Barosu’na kayıtlı avukatlar incelenebilir.

Hukuk bürosu şeklinde hizmet veren büroların idare hukuku uzmanlık alanına sahip avukatlarından hukuki destek alınabilir. Adana İdari dava avukatı ile yürütülecek süreç önemlidir.

Bu konuda uzmanlık alanına sahip hukuk personeli sizin hak kaybına uğramanızı engelleyecektir. İdare hukuku avukatı, Adana idari dava avukatı olarak hukuk ofisimizde hizmet sunmaktadır.

İdare hukuku kapsamlı ve diğer hukuk dallarından farklı yargılama usullerine göre yürütülen bir süreçtir. Bu süreçte Adana’da yapılan bir idari işlem için Adana avukatları size destek sunabilir.

Bünyesinde Adana idari dava avukatı barındıran Adana hukuk bürosu’da size destek sağlamaktadır. Adana idari dava avukatının ilgilendiği başlıca davalar şu şekildedir; İdari işlemin iptali davaları, tam yargı(tazminat) davaları, idari sözleşmelerde ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

Uygulamada en sık karşılaşılan idari dava türü iptal davalarıdır.

İdari davalarda görevli mahkemeler genellikle ilk derece idare mahkemeleri ve bazende  danıştay olabilmektedir. Bireylerin haklarını ihlal eden idari işlemlere karşı iptal davası açılmaktadır.

İptal davaları ile hukuka aykırı olduğu tespit edilen idari işlem iptal edilmektedir. Adana idari dava avukatı idare mahkemelerinde açılacak davalarda size destek sunmaktadır.

Adana avukat ve hukuk bürosu nezdinde faaliyet gösteren Adana idari dava avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Adana hukuk bürosu ve Adana avukatları davalar için avukatlık ücret tarifesine göre fiyat teklifi sunmaktadır. Adana idari dava avukatı ücreti de Adana Barosu tarafından belirlenmiştir.

Adana idari dava avukatı 2021 yılı ücret çizelgesi şu şekildedir;  İdare ve vergi mahkemelerinde görülen davalar için duruşmalı işlerde 11.100 TL’dir. Duruşmasız işler için ise 9.500 TL’dir. Bu ücretler 2021 yılı için Adana Barosu tarafından belirlenmekte olup, tavsiye niteliğindedir.

Uzman bir Adana idari dava avukatı vergi uyuşmazlıklarında da size destek sunabilir.

Adana’da İdare hukukundan doğan uyuşmazlıklarda size en sağlıklı hukuki desteği Adana idari dava avukatı sunar.

Hukuk bürosu olarak hizmet sunan ve bünyesinde Adana idari dava avukatı bulunan ofislerde size yardımcı olabilecektir. Hukuksal sürecin Adana avukatları içerisinde adana idari dava avukatı ile yürütülmesinde fayda vardır.

Adana idari dava avukatı başlıca iptal davaları, tam yargı davaları, vergi uyuşmazlıklarından doğan davalarda hizmet vermektedir.

Bireylerin hukuksal sorunlarında sıklıkla aradığı hususlardan biri de avukat iletişim numaralarıdır.  Adana idari dava avukatı x x numarası gibi bilgilere ulaşılmak istenmektedir.

Ancak en güncel  Adana avukat numaralarına baro levhalarından ulaşabilirsiniz. Hukuk bürosu iletişim numaralarına da yine Adana Barosu’ndan ulaşabilirsiniz. Adana idari dava avukatı denildiğinde uzmanlık alanı belirlemek için kullanıldığı anlaşılır.

Ancak Adana idare hukuku avukatı sadece idari dava ile sınırlı çalışma alanına sahip olmayabilir. Birden çok avukat ile farklı alanlarda Adana hukuk bürosu şeklinde hizmet sunan ofislerde faaliyet yürütmektedir.

Hukuk büromuzda da farklı uzmanlık alanlarına sahip hukuk personelimiz bulunmaktadır.

Yürütmenin durdurulması, idare mahkemeleri ve danıştayda açılan davalarda istenen esas karar verilmeden önce tedbir niteliğinde verilen bir karardır.

Adana avukatları ya da Adana hukuk bürosu nezdindeki idare hukuku avukatlarının sağladığı hukuk desteği bu hususlarda önem arzetmektedir. Çünkü bireyler hukuksal süreçte esasında haklı olduğu uyuşmazlıklarda  usuli süreci bilmedikleri için mağdur olabilmektedir.

Bu nedenle idari uyuşmazlıkların alanında uzman bir Adana idari dava avukatı ile yürütülmesi olası hak kayıplarını engelleyecektir. Hukuk ofisimizde Adana idari dava avukatı uzmanlık alanına sahip hukuk personelimiz bulunmaktadır.

İdari dava süreci diğer yargı kollarına göre farklı usulde yürümektedir.

Adana idari dava avukatı denildiğinde  idari yargılama sürecine hakim olduğu anlaşılır. Vatandaş olarak haklarınızı bağımsız yargı organları önünde savunma noktasında size en iyi destek sunacak olan avukatlardır.

Adana’da bulunuyorsanız Adana avukatları ya da hukuk bürosu’ndan danışmanlık talebinde bulunabilirsiniz. Eğer uyuşmazlık konusu idari bir dava ise mutlaka uzman bir Adana idari dava avukatı ile süreç yönetmelisiniz.

Özellikle idari yargılamada usul ilkeleri daha belirgin ve hassastır.

İyi bir hukukçu olabilmek için birçok kıstas sayılabilir.

Ancak en iyi adana idari dava avukatı kıstası bizce süreci sıkı takip etmek ve tüm yargılama sürecine hakim olmaktır.

Adana avukatları arasında birden fazla adana idari dava avukatı bulunmaktadır.

Birçok alanda faaliyet gösteren Adana Hukuk Bürosu da bulunmaktadır.

En iyi avukat, en iyi adana idari dava avukatı gibi terimlerin kullanılması da meslek etiği açısından doğru bulunmamaktadır.

Adana idari dava avukatı dendiğinde zaten bu alanda çalıştığı anlaşılmaktadır.

İdari yargılama sürecinde genellikle duruşma yapılmaz.

Ancak idari yargılamanın duruşmalı yapılması istendiğinde duruşma açılır.

Adana da bulunan İdari ya da vergisel uyuşmazlıklarda uzman bir adana idari dava avukatı size daha iyi destek sağlayabilir.

Adana avukatı ya da hukuk bürosu nezdinde faaliyet gösteren bürolarda taleplerinize cevap verebilecektir.

İdari yargılama sürecinde dava açma süreleri yargılamanın en kritik  noktasıdır.

İdari yargıda dava açıldığında ilk incelenecek hususlar içerisinde dava açma süreleri bulunmaktadır.

Bu konuda mağduriyet yaşamamak için Adana Avukatları olarak faaliyet sunan bürolardan destek alabilirsiniz.

Dava açma sürenizin hesabını ve  hukuki süreci inceleyecek, hak kaybı yaşamanızı engelleyecek hukuk personeli uzman bir adana idari dava avukatıdır.

Adana avukat Salih Birol,  Adana idari dava avukatı alanında hizmet sunmaktadır.

Hizmetlerimiz

Adana Hukuki Destek

Adana avukat, Adana Seyhan ve diğer ilçelerde müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız. Arabuluculuk hizmeti ve hukuk desteği almak için Adana Avukat web sitesi ve Adana barosundan ulaşabilirsiniz.

Adana avukat iletişim için telefon, whatsapp ve telegram  gibi mesaj aplikasyonları  aracılığı ile de ulaşabilirsiniz.

Adana Avukat Salih Birol Kimdir?

Avukat Salih Birol Hakkında

Avukat Salih Birol, Adana’da avukatlık faaliyetini yürütmektedir. Avukatlık faaliyeti mevzuattaki kuralların gerçekleşen somut olaylara doğru ve etkin bir şekilde uygulanarak uyuşmazlıkların çözülmesine katkı sunma faaliyetidir.

Bu hususta hukuki bilginin güncelliği ve doğruluğu önem arzetmektedir. Aynı zamanda hukuk kurallarının olaylara doğru bir şekilde uygulanması da önemlidir.

Adana avukat Salih Birol Hukuk Bürosu, müvekkillerine doğru, etkin ve çözüm odaklı avukatlık hizmeti sunmaktadır. Büromuz olayları doğru analiz ederek güncel yargıtay kararları ışığında müvekkillerine sorunsuz iş süreci sağlamaktadır.

Bir taraftan da yazdığımız makaleler ile uygulamaya ışık tutmaya çalışmaktayız. Bu hususta ağırlıklı olarak Adana boşanma avukatı ve Adana ceza avukatı olarak yazdığımız makaleler bulunmaktadır. Adana Avukat Salih Birol, Adana’da avukatlık mesleğini icra etmektedir.

Adana avukatları olarak Adana ceza avukatı, Adana boşanma avukatı, Adana taşınmaz avukatı, Adana iş avukatı, Adana icra avukatı, Adana ticari ve tazminat davaları avukatı başlıca çalıştığımız alanlardandır. Salih Birol Hukuk Bürosu Adana’da bulunmaktadır.

Adana avukat Salih Birol boşanma ve ceza avukatı
Avukat Salih Birol

Sık Sorulan Sorular!

Adana avukat Salih Birol

Adana En iyi Avukat Kimdir? ve Alabileceğiniz Hukuki Destekler Nelerdir?

Adana boşanma avukatı ve Adana ceza avukatı gibi sıkça sorulan sorulara ilişkin buraya tıklayarak bilgi sahibi  olabilir ya da iletişime geçebilirsiniz.

Dilekçe süreci 

Adana avukatı Salih Birol, Adana boşanma avukatı olarak dilekçe yazımı ve protokol düzenlenmesi gibi hususlarda da bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Avukat Salih Birol Sorularınızı Cevaplıyor!

Anlaşmalı boşanma duruşmasında davalı olan ya da davacı olan kişi bulunmaz ise boşanma mümkün olmaz. Çünkü anlaşmalı boşanmada tarafların boşanma yönündeki iradeleri bizzat hakim tarafından duruşmada dinlenmelidir.

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların vekili olsa bile davacı ve davalı asiller duruşmaya katılmalıdır. Çekişmeli boşanma ile anlaşmalı boşanma davası süreci farklılık arzetmektedir.

Çekişmeli boşanmaya davalı olan şahıs gelmeyebilir ve duruşmaya da katılmayabilir.

Ancak bu halde dava duruşmasına katılmayan veya davalı olan kişinin hak kaybına uğrama ihtimali muhtemeldir. Çekişmeli Boşanma dava sürecinde Adana boşanma avukatı vekalet alması durumunda sizin adınıza duruşmalara girer.

Adana boşanma avukatı olarak davalarınızın hukuki takibi özen ve gizlilik içinde yapılarak hukuki süreç ve zaman içindeki ilerlemeler sizlere ayrıntısı ile bildirilmektedir.

Adana avukat Salih Birol

Adana En iyi Avukat Kimdir? ve Alabileceğiniz Hukuki Destekler Nelerdir?

Adana boşanma avukatı ve Adana ceza avukatı Salih Birol sıkça sorulan sorularınızı whatsapp destek hattından cevap vermektedir.

Adana avukat ve Dilekçeyemi ihtiyacınız var?

Adana avukat salih Birol Adana boşanma avukatı olarak dilekçelerinizi sizin için hazırlayıp vereceğiniz makam veya mahkemeler hakkında sizleri bilgilendiriyor.

Adana Avukat Sorularınızı Cevaplıyor!

Anlaşmalı boşanma duruşmasında davalı olan ya da davacı olan kişi bulunmaz ise boşanma mümkün olmaz. Çünkü anlaşmalı boşanmada tarafların boşanma yönündeki iradeleri bizzat hakim tarafından duruşmada dinlenmelidir.

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların avukatı olsa bile davacı ve davalı asiller duruşmaya katılmalıdır. Çekişmeli boşanma ile anlaşmalı boşanma davası süreci farklılık arzetmektedir.

Çekişmeli boşanmaya davalı olan şahıs gelmeyebilir ve duruşmaya da katılmayabilir.

Ancak bu halde dava duruşmasına katılmayan veya davalı olan kişinin hak kaybına uğrama ihtimali muhtemeldir. Çekişmeli Boşanma dava sürecinde Adana boşanma avukatı vekalet alması durumunda sizin adınıza duruşmalara girer.

Anlaşmalı boşanma davasının duruşmasına davalı olan kişi gelmediğinde boşanma mümkün olmayacaktır. Anlaşmalı boşanma tarafların karşılıklı her konuda anlaşarak gerçekleştirecekleri dava türüdür.

Davalının anlaşmalı boşanmaya gelmemesi boşanma davasını sonuçsuz bırakacaktır. Bu konuda Adana boşanma avukatı tayin ettiğiniz kişiden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanmada, davanın taraflarının duruşma gününde davanın görüldüğü yer Aile Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmaları gerekir. Davanın tarafı olan kişilerin avukatları var ise avukatta duruşmada hazır bulunmaktadır.

Ancak avukatlar anlaşmalı boşanma duruşmasına katılsa dahi asiller de duruşmaya katılmalıdır. Çekişmeli boşanma davası için avukata vekaletname verilmiş ise asilin davaya katılması zorunlu değildir. Çekişmeli boşanma davalarında davanın tarafı olan kişilerin duruşmada hazır olması şart değildir.

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için nikah tarihinden başlayarak 1 yılın geçmesi gerekir. Yani evliliğin üzerinden bir yıllık süre geçmeden anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Aksi halde açılan dava reddedilir. Adana boşanma avukatı böyle durumda hukuki destek sunmakta zorluk çeker.

Çekişmeli boşanma davası açabilmek içinse herhangi bir zaman geçmesine gerek yoktur. Çekişmeli boşanma davası tarafların resmi olarak evlendikleri tarihten sonra her zaman açılabilmesi mümkündür.

Tarafların boşanma davası açmadan evvel uzman bir Adana boşanma avukatı tarafından destek alması önerilmektedir. Aksi halde olası hak kayıplarına maruz kalınması muhtemeldir.

Boşanmada davaları Aile Mahkemesinde görülmekte olan davalardandır. Örneğin Adana 7. Aile Mahkemesinde görülen bir boşanma davası için Adana’daki 7. Aile Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunulması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanmada mahkeme hakimi tektir. Hakim tarafları boşanma konusunda dinlemektedir. Tarafların boşanmak isteyip istemediklerini sorar. Taraflar boşanma konusunda anlaşmışlar ve anlaşmalı boşanma protokolünde tüm hususlar belirtilmiş ise kabul edilmiş ise hakim tarafların boşanmalarına karar verecektir.

Fakat, protokolde tarafların anlaştığı hususlara rağmen hakim bazı hallerde re’sen (talebe bağlı olmaksızın) düzenleme ve değişiklikler yapabilmektedir.

Davalı taraf olan kişinin mahkemeye gelmemesi durumu dava türlerine göre farklılık göstermektedir. Davalı olan kişi hak kaybına uğramak istemiyorsa dava dilekçesi kendisine geldiği anda alanın uzman bir avukat ile görüşme sağlamalıdır.

Çünkü usul kurulları gereği dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verilmesi gerekir. Davalı olan kişi bu süre içerisinde davaya ilişkin cevap vermez ve sunacağı delilleri bildirmez ise cevap verme hakkını kaybeder.

Daha sonraki zaman diliminde davalı duruşmaya gitmiş olsa da söyledikleri şeyler sadece beyandan ibaret olur. Bu nedenle en başından alanında uzman bir avukattan alınan hukuki destek çok önemli ve elzemdir.

Adana barosuna bağlı olan veya olmayan meslektaşlarımız kendi branşlarında hizmet vererek aldıkları davaları ciddi emek sarf ederek davalarını takip etmektedirler.

Adana en iyi avukat sorusuna vereceğimiz cevap bundan öte geçmemektedir. Günümüz şartlarında gelişmiş teknoloji ve iletişim yayın ve organları vasıtasıy ile eniyi Adana avukat aramasıda yapabilirsiniz.

Adana en iyi avukat bulmak ve akuvat hakkındaki bilğilere ulaşmak artık daha kolay hale gelmiştir.

Adana en iyi boşanma avukatı arayan bir çok madur bayan çevresinden de referans ve bilgi alabilmektedir. Hatta kolluk kuvvetleri gözetim ve yardımı alan kişiler en iyi Adana avukatları hizmeti daha kolay ve hızlı alabilmektedir.

Adanada en iyi avukatı bulma arayışına çok kapsamlı açılardan bakmak gerekir. Aldığımız davalardaki başarılarımızla  en iyi avukatı olmaya aday durumdayız.

Adanadaki en iyi avukatın belirlenmesinde çeşitli dava ve işlere göre değerlendirme kriteri de önemlidir.

Adana avukat salih birol en iyi hukuki destek vermek için Adana boşanma avıkatı, Adana ceza avukatı, Adana gayri menkül avukatı, Adana ticaret avukatı olarak hukuk bürosu ile hizmet sunmaktadır.

Adana avukat Salih Birol

Adana boşanma avukatı

boşanma davası ne kadar sürer

Adana Avukat ve Hukuk Bürosu Adresi

Adana Avukat ve Hukuk Bürosu iletişim adresimizden de bizlere ulaşabilirsiniz.

Kayalıbağ Mah. Turhan Cemal Beriker Bulv. Adana Ticaret Merkezi

K:7 D:37 Seyhan / ADANA / TÜRKİYE

✅ Adana Boşanma avukatı; ✅ Adana Ceza Avukatı
✅ Adana icra Avukatı; ✅ Adana Miras Avukatı
✅ Adana idare dava Avukatı; ✅ Adana Ticari Dava Avukatı
✅ Adana Hukuk bürosu; ✅online destek hattı

Adana Avukat ve Hukuk Bürosu Telefon Numaraları

Adana avukat ve hukuk bürosu telefon numaraları için iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

İçerik gizle
аренда яхты
Dalaman Airport Transfers экскурсии в мармарисе https://rentyachtturkey.com/piratskiy-korabl-marmaris/ https://rentyachtturkey.com/egeyskiye-ostrova-iz-marmarisa/ https://rentyachtturkey.com/pamukkale-iz-marmarisa/