Doktor Kusuru Manevi Tazminat Davası Dilekçesi

Doktor kusuru sebebiyle manevi tazminat davası

 

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                         

DAVACI                        : …….

VEKİLLERİ                   : Av.Salih BİROL – Seyhan/ADANA

DAVALI                       : … … …. Hastanesi doktoru. – Seyhan/ADANA

D.KONUSU                 : Manevi Tazminat (Doktor Kusuru )

D. DEĞERİ                    : 25.000,00 TL

İZAHI                           : Müvekkil, rahatsızlığının tedavisi amacıyla doktor olan davalı …. … ’a başvurmuş davalı da müvekkilin tedavisi amacıyla müvekkilin ameliyat olması gerektiğini beyan ederek müvekkili ameliyata ikna etmiştir.

Manevi tazminat davası dilekçe örneği 

1- Davalı, müvekkili ameliyata ikna ederek Adana’da faaliyet gösteren Özel … Hastanesinde 30.08.2008  tarihinde  ameliyat etmiştir. Davalı yapmış olduğu ameliyatı gerekli tıbbi tekniğe uygun olarak yapmayarak kusurlu davranmıştır.

2- Davalı,  yapmış olduğu ameliyatta müvekkile bilgi vermeden, herhangi bir tıbbi gereklilik olmaksızın müvekkilin yumurtalıkların birisini ve rahmi almıştır. Bununla da kalmayarak biyopsi yaptırmaksızın ameliyat yapmış ve ameliyat yerinde parça kalmasına sebebiyet vererek üzerine almış olduğu hekimlik sorumluluğunu gereği gibi yerine getirmemiştir.

3- Davalının ameliyat yerinde parça bırakmasından dolayı müvekkil ekstra bir tedavi ile karşı karşıya kalmak zorunda kalmıştır. Ayrıca ameliyat yerinde parça kalabileceği söylenmediği gibi, şayet parça kalırsa tekrar ameliyat olması gerektiği gibi bir husus da müvekkile bildirilmemiştir.

4- Doktor olan davalı ameliyatı yaparken müvekkile herhangi bir bilgi ve onayını almadan ve herhangi bir zorunluluk olmaksızın müvekkilin rahmini ve yumurtalıklardan birisini almıştır. Müvekkil, yapmış olduğu araştırmalarda kendisine yapılan ameliyatta  rahminin alınması ve yumurtalığının alınmasının bir zorunluluk olmadığını öğrenmiştir. Davalının kusurlu yapmış olduğu ameliyat neticesinde müvekkil bir bayan olarak üremeye ilişkin çok önemli bir organını kaybetmiştir. Müvekkilin tekrardan çocuk sahibi olması hemen hemen imkansız bir hale gelmiştir.

5- Müvekkilin, davalı tarafından ameliyat yerinde bırakılmış olan parçanın temizlenmesi için tekrardan  ameliyat veya ameliyatlar olma ihtimali müvekkilde ciddi streslere yol açmaktadır. Ayrıca, ameliyat yerinde kalan parçaların temizlenmesi için yapılan tedavisi müvekkilde var olan beyin tümörünü de oldukça olumsuz etkilemekte ve zarar vermektedir.

6- Müvekkil, doktor olan davalının yanlış ve kusuru ameliyatı neticesinde gerek fiziksel gerekse psikolojik bir elem ve ızdıraba düçar olmuştur. Müvekkilin çekmiş olduğu  bu acı ve ızdırabın müsebbibi ameliyatı kusurlu yapan davalıdır. Her ne kadar müvekkilin çekmiş olduğu acı ve elemi karşılamayacaksa da müvekkil için 25.000 TL manevi tazminatı talep ediyoruz.   

H.NEDENLER              : BK. MK. HUMK vs yasal düzenlemeler.

DELİLLER                    : Ameliyata ilişkin kayıtlar,tanık,bilirkişi incelemesi vs her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP          : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebepler ve resen gözetilecek sebeplerle davamızın kabulüne, 25.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsili ile müvekkile verilmesine,hüküm altına alınacak olan tazminata 30.08.2008 tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine,yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya tahmiline karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim. 25.08.2015

 

                                                                                                          DAVACI VEKİLİ

                                                                                                          Av.Salih BİROL

Eki.

1-Onanmış vekaletname

2-Ameliyat ve patoloji evrakları