İstinaftan Feragat Dilekçesi

İstinaftan Feragat Dilekçesi örneği

İstinaf kanun yoluna başvurma hakkından feragat dilekçesi örneği
ADANA  … …  HUKUK MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURMA HAKKINDAN FERAGAT EDEN (DAVALI / DAVACI

:

……….

 

VEKİLİ

 

 

:

 

……….

DAVACI/DAVALI;

 

:

……….

VEKİLİ

 

 

……….

KONU

:

İstinaf hakkımızdan feragat istemimizi içeren dilekçedir.

AÇIKLAMALAR                                                  :

1-) Mahkemenizde görülüp, karara bağlanan …../…. E. …../…. K. sayılı ….. davasına ilişkin gerekçeli kararını …./…./…. tarihinde tebellüğ etmiş bulunmaktayız.

2-) Söz konusu karar için istinaf yoluna başvurmaktan ve lehimize olan sürelerden feragat ettiğimizi bildirmek isteriz.     

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden ötürü,    mahkemenizin …/…/… tarihli …./…..E., …./…..K. sayılı kararına kesinleşme şerhi verilmesini; feragat uyarınca, kararın kesinleşmesini müteakip tarafımıza şerhli bir suretinin verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz. ……….

 

 

 

                                                                       İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA                                                                                  HAKKINDAN FERAGAT EDEN                                                                                    Davalı/Davacı Vekili

                                                                                 Av. Salih BİROL