Cinsel Taciz Suçu Nedir? Ne Ceza Verilir?

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Cinsel taciz suçuna yönelik öğretide çeşitli tanımlar yapılagelmiştir. Bir tanımlamaya göre

Cinsel taciz, birey ya da bireylerin cinselliklerine yönelen yazılı veyahut  sözlü olarak vücuda temas içermeyen rahatsız edici nitelikteki cinsel amaçlı her türlü hareketlerdir. 

Cinsel taciz suçu ceza kanunu madde 105’de düzenlenmiştir. 105 inci madde gerekçesinde tanımı yapılan  cinsel taciz;

Mağdur kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliğini taşımayan cinsel davranışlar olarak tanımlanmış, cinsel taciz durumunda  mağdur kişinin cinsel yönden ahlak temizliğine aykırı şekilde rahatsız edildiği belirtilmiştir.  

Cinsel taciz teşkil eden davranışlar söz ile (cinsel içerikli söz atma ) yazı ile (mektup veya mesaj yoluyla cinsel ilişki teklifinde bulunma) ya da el kol hareketleri ile gerçekleştirilebilmektedir. Önemli husus mağdurun hedef alınarak bu hareketlerin yapılmış olmasıdır. Ayrıca fiille mağdur kişiye  eza, cefa verilmesi gerekmez.

Örnek olarak failin şehvet duygusu ile mağdur kişiye şarkı vs. söylemesi cinsel taciz olarak değerlendirilir. Bu söylenen sözlerin özel anlam taşıma ya da anlamlı olup, olmamasının önemi yoktur.  Cinsel taciz içeren davranış devamlılık arz edebileceği gibi ani de olabilmektedir.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası Ne Kadardır? Ne Tür Ceza Verilir?

Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında TCK madde 105’e göre mağdur kişinin şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir. Fiilin çocuğa karşı işlenmesi durumunda 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel Taciz Suçunun Takibi Şikayete Bağlı Mıdır? Şikayet Nereye Yapılır?

Cinsel taciz suçunun temel şeklinin takibi (soruşturulması ve kovuşturulması) mağdurun kişinin şikayetine bağlıdır. Cinsel taciz suçunun şikayet süresi  zamanaşımı süresini  geçmeme şartıyla şikayet hakkı olan şahısın fiili ve failin kim olduğunu bildiği veyahut öğrendiği tarihten itibaren 6 aydır.  Ceza Kanunu 105. Madde 2. fıkrasında düzenlenen nitelikli unsurların olması durumundaysa soruşturma ve kovuşturma şikayete tabi olmamaktadır. Cinsel taciz suçunda uzlaşma hükümlerinin uygulanması da yasal olarak mümkün değildir.

Cinsel taciz suçunun mağduru bir şikayet dilekçesi ile savcılığa müracaat edebilir.