Vekalet Ücreti İçin İdareye Başvuru Dilekçesi

Vekalet ücreti için idareye başvuru dilekçe örneği

Vekalet ücreti idari başvuru

X KAYMAKAMLIĞI’NA

                               … /ADANA

BAŞVURUDA BULUNAN : Veli ……

VEKİLİ                               : Av. Salih BİROL – Kayalıbağ Mah. T. Cemal Beriker Bulvarı Adana Ticaret Merkezi  K:7 D:37 SEYHAN/ADANA

TALEP KONUSU          : Adana 2. İdare Mahkemesi’nin 20/../2020 tarih, 2019/.. E, 2020/.. K. sayılı ilamının yerine getirilmesi talebidir.

İdari yargılamada hükmedilen vekalet ücreti istemi

AÇIKLAMALAR                   :

Müvekkilin görev yolluğu ödenmesine ilişkin başvurusunun reddi işleminin haksız ve hukuka aykırı olması sebebiyle Adana 2. İdare Mahkemesine başvurumuzu yaparak söz konusu işlemin iptalini ve görev yolluğunun idareye başvuru tarihinden itibaren faiziyle tarafımıza ödenmesini talep ettik.

Vekalet ücreti idare mahkemesi

Adana 2. İdare Mahkemesi’nin 20/…/2020 tarih, 2019/.. E., 2020/.. K. sayılı ilamı ile idari işlemin iptaline, ödenmeyen görev yolluğunun 23.09.2019 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte müvekkile ödenmesine karar verilmiştir. Tarafımız lehine de vekalet ücreti ve yargılama giderlerine hükmedilmiştir. Dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz mahkeme ilamı doğrultusunda görev yolluğunun 23.09.2019 tarihinden  itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte,

  • 09.2019 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle ödenmeyen görev yolluğu,
  • 187,40 TL tutarındaki yargılama gideri,
  • A.Ü.T. uyarınca takdir olunan 1.700,00 TL tutarındaki vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesi gerekmektedir.

Tüm bu nedenlerle, Adana 2. İdare Mahkemesi’nin  20/…/2020 tarih, 2019/.. E, 2020/.. K. sayılı ilamının ile hükmedilen, yargılama gideri ve vekalet ücretinin yukarıda belirtmiş olduğumuz şekilde karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte aşağıda belirtilen hesaba 2577 sayılı İYUK 28. Maddesi uyarınca kararın idareye tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Aksi halde alacağın 2577 İYUK’un 28. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunacağı, icra takibine sebebiyet vermenizden dolayı anılan mahkeme kararı ile aleyhinize hükmedilen vekalet ücreti tutarının yanı sıra icra vekalet ücreti ve masraflarının da tarafınızca ödenmesi gerekeceğini bildirerek gereğinin yapılmasını talep ederim.  16.03.2020

Iban No: TR …………………………………………….

Hesap Sahibi : Salih Birol (xx Bankası)                                                                                                                                                                        Başvuran Vekili

                                                                                                             Av. Salih BİROL

EKLER : 1- Adana 2. İdare Mahkemesi’nin

20/…/2020 tarih, 2019/.. E, 2020/.. K. sayılı ilamı.

               2- Vekaletname