İdareye Başvuru Tayin ve Sınav Notuna İtiraz

Eş Durumundan Tayin İstemi Dilekçesi – İdareye Başvuru

 ………… DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

               Sunulmak Üzere

……………… MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

XXX…./…XX.  ile yapılan KPSS yerleştirmeleri sonucunda ……X… Kurumu ………X…. Müdürlüğü’ne 657 sayılı kanunun 4/A kapsamında kadrolu …………X….. olarak atandım. Halende aynı kurumda görev yapıyorum.

Eşim ise ……… ’da çalışmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği Eş Durumu Nedeniyle Atama başlığını taşıyan 21. maddelerine göre eş durumundan dolayı atamamın yapılmasını engelleyecek herhangi bir yasal mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle, yasal mevzuatlar dahilinde naklen atamamın eşimin görev yapmakta olduğu Aydın iline yapılması hususunda gereğini önemle arz ederim. …/…/…

Adres                         : … Adana

TC Kimlik Numarası           : ..355….233..

Adı Soyadı                 : Ali …..

İmza                           :

Ekler                          :

  • Nakil ve Atama Talep Formu
  • Eş Durum Belgesi
  • Eş Görev Yeri Belgesi ve Hizmet Dökümü

 

Sınav Notuna İtiraz Dilekçesi – İlgili İdareye Başvuru

 T.C.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Üniversiteniz ……X.. Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu …….X. Bölümü/Programı 236548  öğretim numaralı öğrencisiyim. İDARE HUKUKU dersi …/…/2015 tarihinde yapılan sınavının sonucuna aşağıda açıklamış olduğum nedenle itiraz ediyorum.

Gereğini arz ederim.                                                                          

.….. /.….. / ….

Dersin Kodu                          :  1111

Dersin Adı                             :  İdare Hukuku                                            

Adı – Soyadı                          : Evrim ….

 İmza                                      :

Adres                                      :  … Adana

Tel.No                                    : …. …. …

Sınav Sonucu İlan Tarihi        : …/…2015

İtiraz nedeni                                       :

ARA SINAV                         : 54

FİNAL SINAVI                    :20

ÖDEV,PROJE VB.               :

BAŞARI NOTU                    : 55

HARF NOTU                                    : ba

İtiraz Konusu                         :

         SINAV KAĞIDINDA MADDİ HATA?

         DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYAN KAĞIT?

         HATALI NOT YAZIMI?

         İLAN EDİLEN AĞIRLIK ORANLARINA UYMAYAN DEĞERLENDİRME?

         YÖNETMELİĞE UYGUN OLMAYAN DEĞERLENDİRME?

         BAŞKA BELİRTİNİZ?