Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği 

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                    :

DAVALI                     :

KONU                        : Evlilik  Birliğinin  Temelinden  Sarsılması  Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR          :

1- Davalı ile evli olup, evlilik kaydımız Kilis İli, Merkez İlçesi, …  Mahallesi,Cilt,… Aile sıra no, .. sıra  No.dadır. Tarafların bu evliliklerinden müşterek çocukları bulumakta olup her iki çocuk da reşittir.

2- Tarafların fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu aralarında geçimsizlik baş göstermiştir.

3- Taraflar iyiniyetle anlayış ve sabır göstererek uyuşmazlıkları gidermeye çalışmışlarsa da bunda başarılı olamamışlar ve her geçen gün birbirlerinden daha da uzaklaşmışlardır.

4- Taraflar arasında baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik birliğinin devamını imkansız hale getirmiştir. Tarafların tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değildir. Davalı eş de aynı düşüncededir. Taraflar 1 ay gibi bir süredir fiilen de ayrı yaşamaktadırlar.

5-Taraflar boşanma şartlarında anlaşmışlardır. Şöyle ki;

a- Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden maddi ya da manevi tazminat talep etmemektedirler.

b-Taraflardan …. , ….. ’a aylık 500.-TL yoksulluk nafakası ödemeyi ve aylık nafakanın her yıl ocak ayı TÜFE oranında arttırılmasını kabul etmektedir.

c-Taraflar eşyaları paylaşmış olup, bu hususta herhangi bir talepleri bulunmamaktadır.

d-Tarafların birbirlerinden malvarlığı rejiminden kaynaklanan alacak talepleri bulunmamaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER        : MK166/3, HUMK ve Sair Mevzuat.

DELİLLER                : Nüfus Kayıtları, Tanık, Protokol ve sair deliller.

TALEP SONUCU   : Arz edilen nedenlerle evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün olmadığından ve davalı taraf da boşanmayı kabul ettiğinden anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilmesini saygılarımla arz ve talep  ederim. 30/09/2014

                                     DAVACI

EKİ:

1-Nüfus Cüzdan fot.

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

ANLAŞMALI BOŞANMAYA DAİR PROTOKOL

                                                                                                       27/08/2012

…. Manav ile …. Manav aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA karar vermiş  olup, aralarında iş bu protokol tanzim edilmiştir.

                        Bu protokol gereğince:

  1. …. Manav ile …. Manav karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler.
  • Davacı ….. Manav, müşterek konutta bulunan her türlü şahsi eşyası ile çeyiz olarak getirmiş bulunduğu eşyaların tümünü almış olup, eşya olarak başka alacağı olmadığını kabul eder. Aynı şekilde … Manav’ın da davacı eşi …… Manav dan herhangi bir eşya alacağı yoktur.
  • Boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden tedbir ve yoksulluk nafakası veya herhangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamaktadırlar.
  • Tarafların müşterek çocukları olan  Yağmur,Gökalp ve Bengisu’nun               velayeti  …… Manav’a verilecektir.
  • Velayeti anne ….. Mezda’ya verilen müşterek çocuklar Yağmur,Gökan ve Bengi için iştirak nafakası talebi bulunmamaktadır.
  • Taraflar iş bu davada birbirinden karşılıklı olarak dava masraflarını ve avukatlık ücretlerini talep etmeyecekleridir.
  • Taraflar yukarıda yazılı şartlarda anlaşmış olup, iş bu protokol açılacak olan boşanma davasında anlaşmalı boşanmanın esası olarak Mahkemede delil olarak kullanılacaktır.

İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık.

……….. Manav                                                                               ……… Manav